+38 067 538 97 80
+38 044 209 09 71
+38 050 038 81 39
+38 093 898 84 39

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ


 

Интересные факты о Румынии

Интересные факты об истории Румынии

Вокруг озера Видрару

Трованты

Шесть причин отдохнуть в Румынии

 


Рекомендації МЗС України для виїжджаючих за кордон

Рекомендацiї Департаменту консульської служби МЗС України

1. Пiд час пiдготовки до виїзду за кордон радимо вивчити наявнi вiдомостi щодо країни, в яку Ви плануєте їхати, умови перебування в нiй, її законодавство.
2. При виїздi за кордон бажано мати при собі фотокопії сторінок внутрiшнього паспорту, що у разi Вашого звернення до консула з приводу втрати закордонного паспорта значно прискорить оформлення необхiдних документiв для повернення в Україну.
3. Пiсля прибуття до мiсця Вашого тимчасового (від 3 місяців) чи постійного проживання за кордоном зареєструйтеся в консульському вiддiлi Посольства або в консульствi України в країнi перебування. Вiдповiдно до чинного законодавства, громадяни України, якi прибувають до iншої держави на постiйне проживання, мають стати на облiк у консульськiй установi України. Для iнших громадян, якi планують провести за межами України бiльше нiж три мiсяцi, постановка на тимчасовий консульський облiк (реєстрацiя) є бажаною. Це допоможе консулу:
• зв'язатися з Вами у випадку, якщо Вас термiново будуть розшукувати члени Вашої сiм'ї в Українi, передати
Вам будь-яке повiдомлення тощо;
• надати Вам допомогу у разі виникнення надзвичайних подiй в країнi перебування (землетрус, пожежа тощо);
• значно спростити процедуру оформлення Вам, у разi необхiдностi, документiв на повернення в Україну.

Неухильно дотримуватися строків перебування за кордоном: Ви маєте виїхати з країни до закінчення терміну дії візи, а у разі неможливості, завчасно звернутися до компетентних органів країни перебування з метою продовження термінів її дії.

В разi затримання чи обмеження Вашої свободи у будь-якiй формi вимагайте невiдкладної зустрiчi з консулом України.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! Злочин проти Вас легше попереджати, нiж виправляти.

Якщо Вам пропонують „привабливу” роботу за кордоном (танцюристкою, офiцiанткою в барi чи ресторані, гувернанткою тощо), Ви можете стати об'єктом уваги злочинців, якi займаються торгівлею людьми. Відсутність знань про країну, умови перебування та працевлаштування в ній не повинна спонукати Вас довіряти свою долю сумнівним посередницьким структурам, які заробляють на "перепродажу" робочої сили закордонним замовникам.

Пам'ятайте: консульські установи України за кордоном завжди допоможуть Вам вибрати належні правові шляхи вирішення проблем, що виникли під час перебування за кордоном.


Консульський облік

Порядок постановки на тимчасовий консульський облік

Громадяни України, які на законних підставах тимчасово перебувають на території Румунії, тобто, знаходяться у довгостроковому відрядженні, працюють за контрактом (угодою) та мають дозвіл відповідних румунськихорганів на працевлаштування в Румунії, навчаються чи проходятьлікування, можуть стати на тимчасовий консульський облік на термін дії візи (дозволу), але не більше, ніж на один рік. Для цього до консульського відділу Посольства необхідно подати:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з дійсною візою;
- дві фотокартки,
- документ, який підтверджує, що громадянин України знаходиться у довгостроковому відрядженні, або працює за контрактом (угодою) та має дозвіл відповідних румунських органів на працевлаштування в Румунії, або навчається чи знаходиться на лікуванні.
Після заповнення анкети, яка видається заявнику особисто, в закордонний паспорт ставиться відмітка про постановку на тимчасовий консульський облік.
За постановку на тимчасовий консульський облік консульський збір не стягується.

Порядок постановки на постійний консульський облік

Громадяни України, які, в установленому чинним законодавством України порядку, оформили виїзд на постійне проживання за кордон, повинні обов'язково відвідати консульський відділ Посольства в прийомні дні та стати на постійний консульський облік. Для цього слід подати:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) з відповідною відміткою про постійне проживання в Румунії,
- дві фотокартки,
- документ, виданий відповідними румунськими органами, який підтверджує право проживання громадянина України на території Румунії.
Після заповнення анкети і облікової картки, які видаються заявнику особисто, та сплати консульського збору, в закордонний паспорт ставиться відмітка про постановку на постійний консульський облік. За наявності дітей віком до 18 років, відомості про них вносяться до облікової картки одного з батьків та додається фотокартка кожної дитини.


Консульсько-правовий захист громадян України за кордоном

1. Допомога, яку можуть надати консульські установи України

Одним з основних завдань консульських установ України за кордоном є захист прав та інтересів України, юридичних осіб і громадян України, а також відновлення порушених прав. Здійснення захисту прав та інтересів України, її юридичних осіб та громадян за кордоном покладено на консула.

УВАГА! Необхідно пам'ятати, що під час перебування за кордоном громадянин України зобов'язаний дотримуватись положень законодавства країни перебування.

Консул може поiнформувати про особливостi законодавства країни перебування, надати консультативну допомогу з питань зносин з офiцiйними установами консульського округу.

Консул може надати громадянину України, в разi захворювання, адреси та номери телефонiв мiсцевих лiкарiв та, за бажанням громадянина, повiдомити про це його рiдних.

При виникненні критичної ситуації намагайтеся терміново повідомити про це консульську установу України.

На даний час запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, якi стали жертвами злочинiв, пов'язаних з торгiвлею людьми, сексуальною та iншою експлуатацiєю. У разi втрати паспортiв консульськi установи України у стислi термiни вирiшують безпосередньо з вiддiлами паспортної та мiграцiйної роботи МВС України питання пiдтвердження особи громадянина та належностi до громадянства України для подальшого документування його в закордоннiй установi.

Досягнуто домовленостi з Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї про взаємодiю у допомозi жертвам торгiвлi людьми i сексуальної експлуатацiї та у поверненнi українських громадян до батькiвщини.

Якщо Вас заарештували Ви маєте право звернутися до органів поліції з вимогою повідомити про Ваш арешт консула України, який вживає заходів, щоб відносно громадян України, заарештованих, ув'язнених, затриманих за підозрою у вчиненні злочину чи підданих іншим заходам судового або адміністративного впливу, взятих під варту, було дотримано у повному обсязі положення законодавства держави перебування та щоб їх утримували в умовах, які відповідають вимогам гігієни та санітарії.

На прохання громадянина консул може також зв'язатися з його родиною.

У разі смерті громадянина України за кордоном консульська установа повідомить про це рідних померлого та надасть їм сприяння в поверненні труни з тілом на Батьківщину. Витрати, пов'язані з цим, має взяти на себе родина померлого або сторона, що запросила українського громадянина за кордон. Консульська установа сприятиме в оформленні всіх необхідних супровідних документів та виконання необхідних формальностей.

Консульська установа також уповноважена виконувати реєстрацію актів громадянського стану, займатися видачею паспортів (громадянам, які перебувають на постійному консульському обліку) та свідоцтв на повернення в Україну, оформлювати візи іноземцям для в'їзду в Україну тощо.

УВАГА! Консульські посадові особи не виконують функції адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів тощо, не видають гроші в борг, не сплачують готельні та інші рахунки, і у разі недотримання законів країни перебування консул не вправі звільнити Вас від відповідальності. Слід пам'ятати, що консул не вповноважений надавати послуги щодо працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства. Проте у консульської посадової особи Ви можете отримати консультацію щодо отримання кваліфікованої допомоги.

Відповідно до законодавства України, інформація, яку Ви надаєте консульській установі України, є конфіденційною. Консульська установа може її оприлюднити тільки за Вашої згоди і тільки особам, яким Ви дали на це повноваження.

2. Порядок звернення громадян України до консульських установ України за кордоном по допомогу

Кожний громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до консульської установи України по допомогу. Це можна зробити таким чином:
• зателефонувати до консула особисто або до будь-якого спiвробiтника консульської установи України, чи передати iнформацiю через третю особу, гуманiтарну органiзацiю;
• особисто прийти на консульський прийом;
• звернутися факсом чи поштою. У зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина, контактний телефон (факс), громадянство та викладено, по можливостi - детально, суть проблеми. Зазначене звернення повинно бути пiдписано заявником iз зазначенням дати;
• направити своє звернення електронним зв'язком на адресу консульства;
• звернутись до звернутись до будь-якої офіційної установи або ж до неурядової правозахисної організації з проханням передати відповідну інформацію консулу України.


Діючий візовий режим з Румунією

Для в’їзду, перебування в Румунії та транзитного перетину її території громадянам України необхідно отримати відповідні національні румунські візи в Консульському відділі при Посольстві Румунії в Києві (вул. Ю. Коцюбинського 8, тел. 38044-238-22-03) або в Генконсульствах Румунії в Одесі (вул. Базарна, 31, тел. 38048-724-05-32) та в Чернівцях (вул. Шкільна 16, тел. 380372-545-434).

З інформацією щодо порядку оформлення румунських віз можна ознайомитись на веб-сайті Посольства Румунії в Україні http://kiev.mae.ro.

Примітка: Громадяни України, які користуються дипломатичними та службовими паспортами, можуть в`їжджати без віз до Румунії та перебувати на її території до 90 днів протягом 180 днів.

Важливо! З 11 липня 2008 року запроваджено спрощений режим транзитного проїзду території Румунії для громадян третіх країн, які потребують віз для в`їзду в Румунію.

Іноземці, в тому числі громадяни України, починаючи з вищевказаної дати можуть перетинати територію Румунії без румунської транзитної візи, якщо вони:

1. мають одну з наступних віз або документів, виданих державами-членами Європейського Союзу, що в повному обсязі застосовують норми Шенгенського законодавства – Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Голландія, Польща, Португалія, Іспанія, Словенія, Словаччина, Швеція, Угорщина, а також Данія, Ісландія, Норвегія:

- «короткострокову візу» (Schengen) (визначена у статті 10 Конвенції про застосування Шенгенської Угоди);
- «довгострокову візу» (визначена у статті 18 Конвенції про застосування Шенгенської Угоди);
- «дозвіл на проживання», визначений у додатку № 4 Спільних Консульських Інструкцій.

2. мають дійсну короткострокову, довгострокову візу або дійсний дозвіл на проживання, видані Республікою Болгарія чи Кіпром.
3. мають дійсний дозвіл на проживання, виданий Швейцарією або Ліхтенштейном.

Увага! Період транзитного перетину території Румунії не може перевищувати 5 (п`ять) днів.

Звертаємо увагу на наступні умови:

1. термін дії вищезазначених віз та документів має покривати весь період транзитного перетину території Румунії;
2. транзитний перетин території Румунії громадянами третіх країн за вищенаведеними правилами здійснюється лише за умови наявності дійсного проїзного документа для перетину кордону, а також документів, що підтверджують мету поїздки та фінансове забезпечення у період транзитного проїзду;
3. у в`їзді може бути відмовлено громадянам третіх країн, застережні дані щодо яких внесені до національних баз даних держав-членів ЄС про відмови у в`їзді, а також якщо вони становлять загрозу громадському порядку, національній безпеці, здоров`ю населення чи міжнародним відносинам.

Перелік міжнародних цілодобових пунктів пропуску через українсько-румунський державний кордон, а також види сполучення та характер транспортних перевезень у них:

  • Дякове - Халмеу - для автомобільного вантажно-пасажирського та залізничного вантажно-пасажирського сполучення
  • Порубне - Сірет - для автомобільного вантажно-пасажирського сполучення
  • Ділове - Валя Вишеулуй - для залізничного вантажно-пасажирського сполучення
  • Тересва – Кимпулунгла Тиса - для залізничного вантажно-пасажирського сполучення
  • Вадул-Сірет - Вікшани - для залізничного вантажно-пасажирського сполучення
  • Солотвино - Сігету Мармацієй - для автомобільного, вантажопідйомністю до 3,5 тонн, пішохідного, пасажирського сполучення*

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РУМУНІЇ

Контактна інформація

Адреса та контактні телефони консульської служби ПУ в Румунії:

м. Бухарест, сектор 1, б-р Авіаторілор, 24 (станція метро «Площа Вікторії»)
тел. (+4021) 230-36-60, тел./факс (+4021) 230-36-69
електронна пошта: gk_ukr@itcnet.ro, consulat.ro@gmail.com
прийом громадян здійснюється з понеділка по п`ятницю з 09.00 до 13.00

Адреса та контактні телефони Генерального консульства України в Сучаві:

м. Сучава, вул. Мерешешть, 44В,тел. (+40230) 520-167, fax: (+40230) 524-735,
електронна пошта: gc_ro@mfa.gov.ua
прийом громадян здійснюється з понеділка по п`ятницю з08.30 до 13.00

Ви можете звернутися до консульської служби Посольства або до Генерального консульства України в Сучаві особисто (у години прийому) або за телефоном (з 09.00 до 18.00) з наступних питань:

- втрата паспорту, видача або продовження строку дії паспорту, оформлення документів на повернення в Україну, питання консульського обліку;
- нотаріальні дії, оформлення актів цивільного стану, витребування документів;
- питання громадянства України (набуття, перевірка належності, вихід з громадянства);
- оформлення віз для в`їзду в Україну;
- правові питання, надання консультацій та консульської допомоги, тощо.


Корисні телефони в Румунії

112 – єдиний номер служб порятунку (поліція, пожежна служба, швидка допомога)
1931 – довідка
(+4021) 212-74-43 – Імміграційна служба Румунії (питання оформлення документів на право проживання та працевлаштування в Румунії)

До уваги громадян України!
Щодо порядку оплати дорожніх зборів в Румунії

Відповідно до Закону Румунії 424/2002 з 01 липня 2002 року на території Румунії введено оплату за користування дорожньою інфраструктурою.
Оплата дорожніх зборів є обов`язковоюдля всіх без виключення транспортних засобів, які перетинають територію Румунії, незалежно від країни реєстрації відповідного транспорту. Зазначені положення поширюються на фізичних та юридичних осіб.
Оплата дорожнього збору в Румунії відбувається шляхом придбання власниками або водіями транспортних засобів відповідного документу «rovinieta» (ровінієта). «Ровінієта» може бути придбана на 7 днів, місяць або рік, в залежності від періоду перебування транспортного засобу на території Румунії.
Придбати «ровінієту» можна у пунктах пропуску при в`їзді в Румунію, у відділеннях банку СЕС, на заправочних станціях Petrom, Rompetrol та MOL, а також у поштових відділеннях.
Вартість «ровінієти» залежить від типу транспортного засобу та терміну перебування на території Румунії. Для легкових автомобілів (категорії В) вартість становить:
- на 7 днів – 3 євро
- на 30 днів – 7 євро
- на один рік – 28 євро

Важливо!
У випадку несплати відповідного дорожнього збору до водія або власника транспортного засобу застосовуються штрафні санкції, про що складається відповідний протокол. Сума штрафу становить від 250 до 600 лей (орієнтовно 65 – 150 євро), в залежності від типу транспортного засобу та терміну перебування в Румунії. До моменту сплати відповідного штрафу у водія або власника авто вилучається технічний паспорт чи водійське посвідчення.

Здійснювати перевірку сплати дорожнього збору за користування автошляхами Румунії та застосовувати відповідні штрафні санкції мають право уповноважені представники Міністерства транспорту та інфраструктури (у пунктах пропуску через державний кордон), а також співробітники дорожньої поліції Румунії.

З метою уникнення непорозумінь, зокрема, під час транзитного проїзду територією Румунії, радимо звертатися до працівників пропускних пунктів при в`їзді на територію Румунії з метою своєчасної сплати відповідного дорожнього збору.


Легалізація документів

Апостиль, легалізація, переклади документів, засвідчення підписів. Проставлення апостиля на офіційних документах

22 грудня 2003 року набула чинності для України Гаазька конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.
Ця конвенція поширюється на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав (перелік наводиться нижче) і мають бути представлені на території іншої Договірної держави. На таких документах уповноваженим органом проставляється спеціальний штамп „Apostille". Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).

Державні органи України, які проставляють апостиль:
Міністерством освіти і науки - на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;
Міністерством юстиції - на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;
Міністерством закордонних справ - на всіх інших видах документів.

Апостиль проставляється:
- на документах, які виходять від органів судової влади України;
- на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
- на адміністративних документах;
- на документах про освіту та вчені звання;
-на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
- на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх при-ватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

Конвенція не поширюється на:
- документи, складені дипломатичними або консульськими агентами;
- адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Документи, на які не поширюється дія Конвенції, легалізуються у порядку, передбаченому законодавством України.

Легалізація, переклади документів та засвідчення підпису.

УВАГА! У двосторонніх українсько-румунських відносинах з 2006 року діє Договір між Україною та Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах.
Згідно зі статтею 13 цього Договору:

1. Документи, що були складені або засвідчені установою юстиції однієї з Договірних Сторін, скріплені печаткою та підписом компетентної особи, дійсні на території другої Договірної Сторони без будь-якого іншого засвідчення. Це стосується також копій та перекладів, що завірені компетентними установами.

2. Документи, які на території однієї Договірної Сторони розглядаються як офіційні документи, користуються і на території другої Договірної Сторони доказовою силою офіційних документів.
Це правило стосується також перекладів та копій документів. Переклад документів з румунської мови на українську мову і навпаки слід виконувати уавторизованого перекладача в нотаріальних бюро.

Copyright © 2000, UKRROM ltd | ukrrom.com |